Från Svenska Jägareförbundet: Enkät om fältvilt

Svenska Jägareförbundet – Projekt Fältvilt. Projektets syfte är att öka kunskap om fältvilt, biotoper för biologisk mångfald och lyfta fram värdet för såväl markägare som jägare och hundförare.

Just nu gör Jägareförbundet ett antal enkätundersökningar. Syftet är att visa hur viktig jakt på fältvilt är för bl a Jägareförbundets medlemmar. Vi tittar på uppfödning och utsättning av vilt, jaktdagar och träningstillfällen för stående, stötande och apporterande hundar.

Till mer info och enkät.

Uppdaterad information om Covid-19: Klubbverksamhet – från och med 1 juni

Från och med den 1 juni har SKK justerat sina restriktioner, som gäller tillsvidare, enligt nedan:
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras
1. Riskanalys ska genomföras. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang

2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.

3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.

4. Undvik resor till andra delar av landet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:
a. Avstånd
b. Personer ur riskgrupper ska inte delta Personer med hög ålder ( > 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
c. Goda möjligheter till handhygien.

6. Nationella mästerskap bör inte genomföras.

Läs hela dokumentet. PDF

Posts navigation

1 2 3 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Scroll to top