SSRK och coronaviruset – aktuell information

9 februari 2022: restriktionerna har hävts

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Därmed upphör även begränsningarna för Svenska Kennelklubbens klubbverksamhet.

Den uppmaning som kvarstår är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för skydda dig själv och andra från covid-19.

Årsmöten under år 2022
SKKs Föreningskommitté har beslutat häva sin tidigare avrådan från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten.

De två generella dispenser gällande årsmöten som tidigare ufärdats fortsätter att gälla, alltså att sista tidpunkten för att hålla årsmöten har förlängts till den 30 juni och det är tillåtet att genomföra årsmötet digitalt under hela 2022.

Avveckling från den 9 februari 2022
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller delta i dessa.
Mässor: deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.
Privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler: deltagartak tas bort.
Serveringsställen: begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort.
Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: kvadratmeterbegränsningar tas bort.
Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort.
Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

Sverige slopar inreseförbudet från länder inom EU/EES
Regeringen har vid ett extra regeringssammanträde beslutat att upphäva inreseförbudet för resande till Sverige från Norden och övriga EU- och EES-länder. Beslutet gäller från och med den 9 februari.

Detta gäller även efter den 9 februari 2022

Vaccinationerna är det enskilt viktigaste verktyget för att bekämpa covid-19. Alla som är över 12 år rekommenderas även fortsatt att vaccinera sig så snart som möjligt. Det är det bästa sättet att skydda sig själv och andra mot covid-19.

  • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
  • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
  • En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.
  • Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.
  • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.
Scroll to top