SSRK och coronaviruset – aktuell information

 

Från SKK till SKKs klubbar 1 februari 2021

Centralstyrelsen har vid sitt möte den 29 januari sett över och beslutat om uppdaterade Covid-restriktioner enligt nedan.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 (åtta) personer för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker kommer SKK att ta ett nytt beslut.

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Ovanstående gäller från och med den 8 februari 2021.

Länsklubbsutställningar under första halvåret 2021:
Centralstyrelsen ser stora problem med att kunna genomföra länsklubbsutställningar under första halvåret 2021 men avvaktar med ett generellt beslut för de länsklubbsutställningar där arrangerande länsklubb än så länge inte själva har ansökt om att ställa in.

Sedan tidigare är alla länsklubbsutställningar till och med 25 april inställda.

I dagsläget är efter ansökningar från respektive arrangerande klubb följande länsklubbsutställningar under maj och juni inställda:
Lidköping 30/4 - 2/5 Skaraborgs Kennelklubb
Hässleholm 21/5 - 23/5 Nordskånska Kennelklubben
Falsterbo 29/5 - 30/5 Sydskånska Kennelklubben
Norrköping 5/6 - 6/6 Östergötlands Kennelklubb

Årets utställningshund och Årets uppfödargrupp 2021
Med anledning av den stora osäkerheten gällande hur stor andel av årets länsklubbsutställningar som kommer att kunna genomföras på grund av pandemiläget har Centralstyrelsen beslutat att tävlan om Årets utställningshund och Årets uppfödargrupp 2021 ställs in.

Mästerskap 2021
Centralstyrelsen ser även problem med möjligheten att kunna genomföra nationella, nordiska och internationella mästerskap. Detta gäller åtminstone under första halvåret 2021. Centralstyrelsen kommer att hålla denna fråga under uppsikt och avser att återkomma till den vid ett senare tillfälle.

Ytterligare information finns på www.skk.se

Scroll to top