SSRK och coronaviruset – aktuell information

SSRK följer SKKs riktlinjer

Från och med 1/7 2021 gäller nya restriktioner beslutade av regeringen. De berör bland annat de verksamheter som SSRK bedriver såsom jaktprov, beskrivningar och utställningar.

SKK har fattat beslut om att ändra sina övergripande riktlinjer till att följa de nya restriktionerna (se nedan). SSRKs tidigare beslut om begränsningar av verksamheter är inte längre aktuella.

Vid styrelsemötet 3 - 4 juli beslutade HS att SSRK tills vidare följer de beslut som fattas av SKK kring eventuella begränsningar och restriktioner för verksamheten påkallade av Covid-19-pandemin.

 

Information från SKK uppdaterad  1 juli 2021

Klubbverksamhet sommaren 2021

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen under sommaren 2021.

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse känner fortsatt stort ansvar angående utvecklingen av pandemin, även om läget nu ser bättre ut än tidigare. Det är vårt gemensamma ansvar att bidra till att smittspridningen i samhället inte tar ny fart. Var fjortonde dag gör Centralstyrelsen avstämningar och justerar vid behov sina rekommendationer.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen

Detta gäller från den 1 juli 2021 tills att myndigheterna beslutar om något annat gällande begränsningar av antal personer vid offentlig tillställning/sammankomst. Då kommer SKK ta ett nytt beslut.

Utomhus
Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 600 personer samtidigt på samma plats kan genomföras. Funktionärer räknas inte in i antalet 600 personer. Genomförandet ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Inomhus
Verksamhet inomhus bör undvikas.

Om det inte är fler än 50 personer som samlas samtidigt på samma plats kan dock verksamhet inomhus genomföras. Om detta sker ska stor hänsyn tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. .

Om verksamhet inomhus innebär att deltagarna anvisas en egen sittplats där deltagarna sitter under hela tillställningen kan det undantag som finns i begränsningsförordningen (2021:356) om att tillåta upp till 300 personer tillämpas.

Detta ska följas vid klubbverksamhet

  • Allmänna råd – läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
  • Gör en riskanalys – med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer – framförallt innebär det att ingen person med något symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Deltagarna ska hålla avstånd till varandra och det ska finnas förutsättningar för god handhygien.

Träning som sker i privat regi
Träning inomhus i privat regi omfattas inte SKK-organisationens beslut, utan faller under Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19. Vi uppmanar ändå fristående organisationer, företag och dig som privatperson att följa SKKs rekommendationer.

Begränsa deltagarantalet
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer. För verksamhet som inte har bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. Dispensen gäller till 31 december 2021.

Ytterligare information finns på www.skk.se

Scroll to top