SSRK och coronaviruset – aktuell information

 

SSRK följer SKKs riktlinjer
Vid styrelsemötet 3 - 4 juli 2021 beslutade HS att SSRK tills vidare följer de beslut som fattas av SKK kring eventuella begränsningar och restriktioner för verksamheten påkallade av Covid-19-pandemin.

Klubbverksamhet hösten 2021. SKK skriver:

Från och med den 29 september 2021 har samtliga restriktioner som berör möjligheten att genomföra verksamhet inom Svenska Kennelklubben upphävts.

Centralstyrelsens beslut om dispenser för klubbverksamheter kommer dock gälla fram till årsskiftet. Även möjligheten att arrangera exteriörbedömningar finns kvar tillsvidare.

Exteriörbedömning av hund
Även om de restriktioner som begränsat möjligheten att genomföra utställningar upphörde den 29 september 2021 kommer möjligheten för klubbar att arrangera exteriörbedömningar att fortsätta tillsvidare.    LÄNK

Dispenser för klubbverksamheten
Centralstyrelsens beslut om dispenser för klubbverksamhet gäller till och med 31 december 2021 även om nu restriktionerna gällande förbud om folksamlingar har upphört. Här kan du ta del av hela beslutet.    LÄNK

 

Scroll to top