Från SKK till SKKs klubbar 17 maj: Inga förändringar av SKKs åtgärder mot covid-19 kommer att ske just nu

Regeringen har förlängt den nu gällande förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8) till och med 31 maj 2021.

Det innebär att inga förändringar av SKKs åtgärder mot covid-19 kommer att ske just nu.

Däremot kommer SKK att anpassa sina åtgärder till de begränsningar för att förhindra smittspridning som regeringen har beslutat ska gälla från och med 1 juni 2021. Den stora förändringen blir då att begränsningen om åtta personer utomhus höjs till 100 personer. Gällande verksamhet inomhus är ingen förändring beslutad, utan där kommer begränsningen om åtta personer att ligga kvar även efter 1 juni. Detta naturligtvis under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut före 1 juni.

Mer detaljer om hur SKKs åtgärder mot covid-19 från den 1 juni kommer att vara utformade kommer senare i veckan.

Läs vad som gäller just nu  (Från SKK till SKKs klubbar 1 februari)

 

Scroll to top