Från SKK till SKKs klubbar 20 maj: 1 juni höjs begränsningen om max åtta personer till 100 personer utomhus

Förutsatt att regeringen står fast vid sitt beslut kommer Svenska Kennelklubben, SKK, att göra detsamma.

Regeringen har förlängt den nu gällande förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning covid-19 till och med 31 maj 2021. Därför kommer inga förändringar av SKKs åtgärder mot covid-19 att ske innan 1 juni. Däremot kommer vi anpassa våra åtgärder till de begränsningar för att förhindra smittspridning som regeringen har beslutat ska gälla från den 1 juni.

SKK om Klubbverksamhet sommaren 2021

Scroll to top