Nu bjuder vi in till: Introduktionsutbildning Diplomerad WT-domare Retriever samt Certifieringsutbildning Tävlingsledare Working Test Station Retriever

Backamo 5 - 6 november. Från och med 1 januari 2023 kommer SSRK att få arrangera officiella Workingtest. Det betyder att vi behöver diplomerad WT-domare och Tävlingsledare.

Texten nedan som PDF

Tävlingsledare Working Test Retriever
Från och med 1 januari 2023 kommer SSRK att få arrangera officiella Workingtest. För att kunna arrangera dessa officiella / stambokförda Workingtest är det ett krav att den som ansvarar för upplägg av stationer, det vi hädanefter kallar Tävlingsledaren, är Certifierad och har genomgått en utbildning för detta i SSRKs regi. Därmed bjuder vi nu in till nedanstående utbildning.

SSRK bjuder in till Certifieringsutbildning Tävlingsledare Workingtest Station Retriever
Tid: 5 – 6 november 2022 (incheckning fredag kväll 4/11, utbildning lördag och söndag).
Plats: Backamo Lägerplats, Ljungskile, Västra Götaland.
Kostnad: Helpension 2 500 kr/deltagare.

Betalning sker till SSRK efter det att antagningsbesked kommit till de som antagits.

Ansökan: Sker snarast på följande länk, dock senast 4 oktober, mottagare är Arbetsgruppen för WT Retriever.

Krav för att bli antagen till utbildningen:
● Giltigt medlemskap i SSRK
● Ha en tydlig målsättning att fungera som Tävlingsledare vid Workingtest.
● Fört egentränad hund i WT i lägst öppen klass. Erfarenheter som avses ska inte vara äldre än fem år.
● Erfarenhet från någon form av funktionärsuppdrag på Workingtest, exempelvis tävlingsledare (provledare), kommissarie, skytt, kastare, utläggare.
● Erfarenhet från jakt med retriever, företrädesvis som apportör och/eller jägare.
● Genuint jakthundsintresse.

Personliga egenskaper
Social kompetens, integritet och ödmjukhet. Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, fatta snabba beslut i pressade situationer och att stå vid sina beslut och kunna motivera dem på tydligt vis.

Utbildningssteg Certifiering Tävlingsledare.
1) Ansökan skickas på länk. till Arbetsgruppen för WT Retriever.
2) Certifieringsutbildning tvådagars helgkurs 5 – 6 november 2022

Efter godkänd kurs blir man Certifierad Tävlingsledare för Stambokförda Workingtest station för samtliga klasser vid Working Test Retriever inom SSRK / Rasklubbar.

Utbildningsansvarig
Arbetsgruppen för Working Test Retriever.
Frågor ? Hans Westblad hans@actualis.se

Texten nedan som PDF

Diplomerad WT-domare Retriever
Från och med 1 januari 2023 kommer SSRK att få arrangera officiella Workingtest. De flesta av våra certifierade WT-domare kommer därefter att döma de officiella tävlingarna och klubben behöver därför fylla på domarkåren av Diplomerade WT-domare som får döma inofficiella tävlingar.

Intresset för att starta på Working Test ökar stadigt och för att ge alla tävlande goda möjligheter till hög kvalitet på bedömning och upplägg bjuder vi nu in till:

Introduktionsutbildning Diplomerad WT-domare Retriever
Tid: 5 – 6 november 2022 (incheckning fredag kväll 4/11, utbildning lördag och söndag).
Plats: Backamo Lägerplats, Ljungskile, Västra Götaland.
Lärare: Ingela Funck & Arbetsgruppen för WT Retriever.
Kostnad: Helpension 2 500 kr/deltagare.

Ansökan: Sker snarast på följande länk, dock senast 4 oktober, mottagare är Arbetsgruppen för WT Retriever.

Krav för att bli antagen till introduktionsutbildningen:
● Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid WT.
● Ha fungerat som provledare eller domare av WT.
● Ha startat egentränad hund, helst i alla klasser, minst i elitklass. Någon merit ska vara tagen inom de senaste fem åren.
● Giltigt medlemskap i SSRK.
● Ett gott jaktetiskt omdöme. Stor erfarenhet av småviltsjakt med den hundtyp som domarskapet avser. Referenser krävs. Kunskap om det vilt som jagas med den aktuella rasen.
● Kynologisk erfarenhet. Genuint jakthundsintresse med träning av egen retriever.

Personliga egenskaper
Social kompetens, integritet och ödmjukhet. Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, fatta snabba beslut i pressade situationer och att stå vid sina beslut och kunna motivera dem på tydligt vis.

Utbildningssteg diplomering WT-domare
1) Anmälan.
2) Introduktionsutbildning, tvådagars helgkurs: 5 – 6 november 2022.
3) Aspiranttjänstgöringar
● minst två (2) tjänstgöringar, för minst två (2) olika domare av lägst diplomerad status,
● ska som aspirant ha bedömt minst 50 hundar i Nkl, minst 30 hundar i Ökl och minst 20 hundar i Ekl (antalet bedömda hundar får ackumuleras).

Efter godkänd introduktionsutbildning och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås aspiranten till SSRK HS att diplomeras till WT domare, kategori WT, och får då döma alla inofficiella klasser vid WT Retriever.

Utbildningsansvarig
Arbetsgruppen för Working Test Retriever.
Frågor ? Hans Westblad hans@actualis.se

Scroll to top