Så här fungerar SKK Start. Uppdaterad information.

En ny provsäsong ligger framför oss och vi som är aktiva med våra hundar längtar efter att få börja träna och planera inför säsongens alla möjligheter.

Som vanligt kommer det att finnas en stor variation i det som erbjuds inom SSRK av både avdelningar och rasklubbar.

I år har vi bytt anmälningssystem och glädjande är att alla prov, tävlingar och beskrivningar nu kommer att kunna hanteras i SKK Start. Det gäller således alla prov och tävlingar som finns inom grenarna retriever, spaniel, tolling, Funktionsbeskrivning Retriever och viltspår. Undantaget är utställning.

ALLA som vill delta i någon aktivitet ska nu alltså använda SKK Start. Det första steget är att skapa ett eget konto och detta bygger i sin tur på att man har en korrekt mailadress. Instruktion hittar du här.

Hur fungerar SKK Start?

Alla aktiviteter
kan planeras digitalt enligt en förutbestämd mall. Detta kan göras av olika administratörer. Alla domare och alla funktionärer finns nu i en speciell databas som finns centralt på SSRKs kansli.
Det finns möjlighet att planera både officiell och inofficiell verksamhet.
Aktiviteterna publiceras därefter på SKK Start.

Vid anmälan
kontrolleras medlemsnummer och man kan anmäla en hund. Första gången man gör detta får man lägga in registreringsnummer, men vid kommande anmälningar kommer detta automatiskt upp. All betalning sker via Stripe.

Jaktprov
När provet är lottat och klart kommer den tänkta domaren att få en startlista på aktuella hundar till sin domarapp. Det finns således en app men denna är enbart avsedd för domarbedömning.

Vid provet ser domaren den aktuella hundens data i appen och det finns ett protokoll för det aktuella provet som ska fyllas i. Domaren väljer när hen vill fylla i det. En muntlig kritik kan hållas. Ett digitalt protokoll kommer att finnas och om den startande vill ha ett utskrivet protokoll finns det att hämta på nätet.

När protokollet är klart och kontrollerat skickas det till SKK för eventuell stambokföring. Administrationen kring en aktivitet kommer således att förenklas betydligt.

Just nu pågår en febril aktivitet
med utbildning av olika kategorier. Det gäller kassörer, domare och administratörer som ska planera alla aktiviteter. Förhoppningsvis kan vi successivt hjälp varandra när det uppstår frågor. Dessa utbildade personer är tänkta som första hjälpen när det uppstår frågor.

Dessutom finns support i SKK Start
När man går in på SKK Start finns en support inlagd under fliken - Om. Här finns support för både Dessutom finns support i SKK Start. När man går in på SKK Start finns en support inlagd under fliken - Om. Här finns support för både arrangörer, domare och medlemmar.

Om det finns mer specifika frågor har vi skapat en speciell support för i första hand de som fått utbildning i avdelningar eller rasklubbar.

SKK Start är nu ett system som är möjligt att använda. Därmed inte sagt att allt fungerar optimalt. Det finns fortfarande smärre lösa trådar som vi försöker reda ut och vi hoppas att alla har förståelse och tålamod i början.

Viktigt:
Skapa konto
Korrekt mailadress
Förståelse
Support finns

Arbetsgruppen för SKK Start
Leif Hernefalk

Scroll to top