Från Svenska Jägareförbundet: Enkät om fältvilt

Svenska Jägareförbundet – Projekt Fältvilt. Projektets syfte är att öka kunskap om fältvilt, biotoper för biologisk mångfald och lyfta fram värdet för såväl markägare som jägare och hundförare.

Just nu gör Jägareförbundet ett antal enkätundersökningar. Syftet är att visa hur viktig jakt på fältvilt är för bl a Jägareförbundets medlemmar. Vi tittar på uppfödning och utsättning av vilt, jaktdagar och träningstillfällen för stående, stötande och apporterande hundar.

Till mer info och enkät.

Uppdaterad information om Covid-19: Klubbverksamhet – från och med 1 juni

Från och med den 1 juni har SKK justerat sina restriktioner, som gäller tillsvidare, enligt nedan:
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras
1. Riskanalys ska genomföras. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang

2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.

3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.

4. Undvik resor till andra delar av landet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:
a. Avstånd
b. Personer ur riskgrupper ska inte delta Personer med hög ålder ( > 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
c. Goda möjligheter till handhygien.

6. Nationella mästerskap bör inte genomföras.

Läs hela dokumentet. PDF

SSRKs huvudstyrelse tagit en rad beslut med anledning av SKKs uppdaterade beslut rörande Covid-19

Vad gäller för Retrieverjaktprov (A-, B- och C-prov)?
Vad gäller för Tollingjaktprov?
Vad gäller för Spanieljaktprov?
Vad gäller för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)?
Vad gäller för Viltspår?
Vad gäller för Utställning?
Vad gäller för Mästerskap (nationella, internationella och rasmästerskap)?
Vad gäller för Kursverksamhet?

Läs om SKKs och SSRKs beslut: PDF (texten uppdaterad 2020-05-12)

2020 års Viltspårmästerskap ställs in och Viltspårcup 75 skjuts framåt till hösten 2020/våren 2021

Huvudstyrelsens verkställande utskott har beslutat
att viltspårmästerskapen 2020 ställs in och årets arrangörer får möjlighet att arrangera 2021 istället.

att 75 års jubileums viltspårproven ska fortgå enligt plan när restriktionerna rörande Covid-19 är hävda. De jubileumsspår som blir inställda under våren/sommaren 2020 rekommenderas flyttas till hösten 2020 eller våren 2021.

Viltspårprov, program

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

Ett justerat uttalande från SKK angående inställd klubbverksamhet:

SKKs centralstyrelse uttalar att INGEN KLUBBORGANISERAD VERKSAMHET SKA GENOMFÖRAS av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.

Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på SAMMA PLATS och där de närvarande personerna INTE HAR REST DIT FRÅN EN ANNAN DEL AV LANDET eller utlandet.

Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.

KJELL SVENSSON
Tävlings- och Utbildningschef

Posts navigation

1 2 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Scroll to top