Mejl till SSRKs avdelningar och rasklubbar: Åtgärder mot spridning av coronaviruset

I och med den rådande situationen är det allas skyldighet att försöka minska smittspridningen av covid-19.

SSRKs huvudstyrelse uppmanar därför SSRKs avdelningar och rasklubbar att ställa in utställningar och större prov/tävlingar så som WT, där åtgärder mot spridning är svåra att införa och som äger rum senast 30:e april 2020.

Alla övriga kommande aktiviteter, såväl jaktprov, viltspårprov, funktionsbeskrivningar och kurser, ska avdelningen/rasklubben riskbedöma enligt nedan innan beslut fattas om aktiviteten ska ställas in, senareläggas eller utföras enligt plan.

Beslutet ska ske i samråd med domare, beskrivare och övriga funktionärer. Kan inte de riskreducerande åtgärderna vidtas bör aktiviteten ställs in.

Läs hela mejlet.

SSRK-utställningen i Högbo 14 mars inställd

Med anledning av coronavirusets utbredning följer vi riktlinjer från regering, Folkhälsomyndigheten och SKK och har beslutat att ställa in utställningen i Högbo 14 mars 2020.

Enligt SKK gäller Force Majeure vilket betyder att vi som arrangör ej är återbetalningsskyldiga gällande anmälningsavgiften. Vi vill dock visa på vår goda vilja och återbetalar 65% av er anmälningsavgift. Det innebär att vi kommer att kunna täcka de kostnader som vi som arrangör har men innebär samtidigt att vi inte gör någon vinst.

Information om återbetalning finns i det mail som skickas ut till anmälda deltagare inom kort.

Vi beklagar att vi inte genomför utställningen men hoppas på er förståelse i rådande läge.

Vi hoppas återse er som utställare vid vår sommarutställning i Högbo 2020.

Med vänlig hälsning
SSRK Gävleborg genom ordförande Göran Ryttlinger

Posts navigation

1 2 3 35 36 37 38 39 40 41 42
Scroll to top