Sverige öppnar – restriktionerna har hävts

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna.Därmed upphör även begränsningarna för Svenska Kennelklubbens klubbverksamhet.

Den uppmaning som kvarstår är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för skydda dig själv och andra från covid-19.

Avveckling från den 9 februari 2022

Detta gäller även efter den 9 februari 2022

Läs mer

Scroll to top