Arbete med högsta prioritet i SSRK HS: vi söker en ny informationsansvarig

Nuvarande informationsansvarig lämnar uppdraget av personliga skäl. Nu vill vi bjuda in dig, eller någon du känner, till att vara med på en spännande resa med stimulerande arbetsuppgifter. Kanske arbetar du med kommunikation/information/media. Eller kanske är du intresserad av ämnena?

Vi är en grupp, huvudstyrelsen, som fungerar väl tillsammans och som ser som vår uppgift att förverkliga SSRKs mål och utveckla verksamheten. I det arbete har vår nästa informationsansvarig en viktig roll.

Ur våra stadgar:

§ 1 MÅL
För SSRK gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
att bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.

§ 2 VERKSAMHET
För att förverkliga sitt mål ska SSRK
1. informera och sprida kunskap om SSRK och SKK – dess mål, organisation och arbetsformer
2. informera om till SSRK hörande raser och deras användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för SSRKs raser inom och utom landet
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
6. utforma regler för jaktprov samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för jaktprov.
7. verka för att medlemmar i SSRK utbildas till exteriördomare
8. anordna prov och utställningar i enlighet med SKKs bestämmelser.
9. stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
10. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
11. stödja Sveriges Hundungdom

Vad gör en informationsansvarig i SSRK? Några exempel:
Ansvarar för grafisk profil och kommunikationsplan. Har kontakt med SSRKs webmaster för att tillsammans se till att aktuell information finns på hemsidan och på våra olika kommunikationsplattformar. Har nära kontakt med våra huvudsponsorer och annonsörer. Ser till att SSRK finns representerad via SSRKs avdelningar på hund- och jaktmässor.

Arbetet består också av många stimulerande kontakter med medlemmar och styrelser i rasklubbarna och avdelningarna.

Är du intresserad? Har du tips på någon lämplig kandidat? Hör av dig omgående!

Kontakta gärna Caroline Hagström, ordforande@ssrk.se 0760-35 63 59
Eller någon annan du känner i styrelsen:
Torbjörn Håkansson, vice ordförande och kassör, kassor@ssrk.se 070-653 67 42
Håkan Dahlin, exterior@ssrk.se 076-047 61 70
Leif Hernefalk, retrieverjakt@ssrk.se 072-561 23 45
Berth Nilsson, bitrretriever@ssrk.se 070-530 93 36
Petra Johansson, spanieljakt@ssrk.se 076-106 04 20
Sverker Haraldsson, tollingjakt@ssrk.se 0733-33 60 58
Christer Frisk, viltspar@ssrk.se 070-315 21 09
Annika Åkerman, avel@ssrk.se 070-684 01 07
Kerstin Abbing, sekreterare@ssrk.se 070-305 87 15
Anna Londré, funkutbildning@ssrk.se 070-288 80 72
Gunilla Lefwerth, fbr@ssrk.se 070-687 76 49

Scroll to top