Covid-19-pandemin: SSRK följer SKKs riktlinjer

Från och med 1/7 2021 gäller nya restriktioner beslutade av regeringen. De berör bland annat de verksamheter som SSRK bedriver såsom jaktprov, beskrivningar och utställningar.

SKK har fattat beslut om att ändra sina övergripande riktlinjer till att följa de nya restriktionerna. SSRKs tidigare beslut om begränsningar av verksamheter är inte längre aktuella.

Vid styrelsemötet 3 - 4 juli beslutade HS att SSRK tills vidare följer de beslut som fattas av SKK kring eventuella begränsningar och restriktioner för verksamheten påkallade av Covid-19-pandemin.

Till Information från SKK uppdaterad  1 juli 2021

Scroll to top