Nu kan du läsa protokollet från SSRKs ordinarie Fullmäktigemöte

Mötet hölls den 29 maj 2021 via Zoom och VoteIT.

"Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens, SSRK, ordförande Lars Ramberg hälsade alla varmt välkomna till 2021 års Fullmäktige. Huvudstyrelsen, HS, hade in i det längsta hoppats på ett fysiskt möte, men det satte pandemin stopp för. Lars Ramberg fortsatte med att tacka avdelningar och rasklubbar för deras arbete under pandemin och allt gott de gjort för att följa alla råd och rekommendationer. Pandemin har gjort att SSRK sparat pengar och att ekonomin är god, men nu är det viktigt att blicka framåt för att fortsätta SSRK:s viktiga arbete. Därefter förklarade han Fullmäktige, öppnat."

Protokollet    PDF

Scroll to top