SKKs åtgärder mot covid-19: info från SKK till SKKs klubbar 1 februari

Centralstyrelsen har vid sitt möte den 29 januari sett över och beslutat om uppdaterade Covid-restriktioner. Läs mer

Scroll to top