SKK ställs till svars i Kalla fakta

Från SKKs webbplats: "Svenska Kennelklubben blev i slutet av 2020 kontaktad av programmet Kalla fakta från TV4 som ville göra ett program om ”kulturen inom SKK”. Programmen sänds i två omgångar den 15 och 22 februari.

Kalla faktas programidé är att granska och ifrågasätta olika myndigheter, organisationer eller företag och ge personer som anser sig blivit felbehandlade en röst och att få detta belyst.

SKKs ordförande Pekka Olson och SKKs vd Ulf Uddman intervjuades vid två tillfällen under cirka fem timmar. Efter att de båda har läst de citat som kommer att visas kan de konstatera att redaktionen valt att klippa hårt i materialet. Till exempel redovisas inte skälen till att vi har de regelverk som varit uppe för kritik."

Läs hela artikeln på SKKs webbplats

Scroll to top