Varför finns inga styrelseprotokoll på hemsidan?

SKKs Föreningskommitté avråder SKKs medlemsorganisationer från att publicera styrelseprotokoll öppet på klubbens hemsida. Dataskyddslagstiftningen innebär att personuppgifter ska behandlas enligt vissa särskilda regler, vilket ställer mycket höga krav på såväl utformningen av protokollet som klubbens arbete med dataskyddsfrågor. Dessutom kan sådan publicering ge helt utomstående personer tillgång till information om klubbens ekonomi och vem eller vilka som tecknar klubbens firma, uppgifter som kan missbrukas.

I dagsläget har SSRK inte möjlighet att lösenordsskydda hemsidan så att bara medlemmar kan läsa styrelsemötesprotokollen. Enligt stadgarna har enskilda medlemmar rätt att rekvirera protokollen från kansliet, info@ssrk.se, till en kostnad av 50 kr/st. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer när du rekvirerar protokoll.

Scroll to top