Brev till SKKs klubbar: SKKs åtgärder mot covid-19

Den 24 november skärpte regeringen förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med en begränsning om max åtta. Från den 14 december skärper Folkhälsomyndigheten dessutom det personliga ansvaret i föreskriften om allas ansvar att förhindra smittspridning.

Så påverkas SKK-organisationen
Med anledning av detta har Svenska Kennelklubben justerat våra åtgärder för SKK-organisationen. Det här gäller till och med 31 januari 2020:

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet inomhus som samlar färre än åtta personer ska inte genomföras.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Perioden då detta gäller kan komma att förlängas.

Citat från Folkhälsomyndigheten:
”Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. ”

Ytterligare information finns på SKKs webbplats

Brevet (samma som texten ovan) PDF

Scroll to top