SKK lättar på restriktioner

SKKs centralstyrelse, CS, har beslutat att anpassa SKKs rekommendationer gällande riskgrupper till de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär är inga ytterligare restriktioner ska gälla personer ur riskgrupp än de som gäller samtliga personer i Sverige.

Samtidigt som man lättar på restriktionerna för riskgrupper betonar Centralstyrelsen att man fortsatt hyser stor oro för pandemin. CS vill därför påminna alla medlemmar om de grundläggande åtgärderna för att förhindra smittspridning. Det innebär framför allt att stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. Deltar man på något arrangemang är det viktigt att hålla avstånd till andra deltagare och att hålla god handhygien.

Uppdateringar av SKKs covid19-information

Scroll to top