Nytt från SKK: Få din hund exteriörbedömd

SKK skriver:

"Utställningarna saknas av många, inte minst för tävlingsmomentet och den sociala biten. Men de inställda utställningarna har också inneburit konsekvenser för uppfödare som ska para hundar och registrera valpar.

För att möta det senare behovet har SKKs utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris. Domaren ska vara auktoriserad för rasen och hundägaren får en skriftlig kritik, precis som på en vanlig hundutställning.

Hundens resultat registreras i SKK Hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften för valpregistrering. Exteriörbedömningen är öppen för SKK-registrerade hundar som är minst 9 månader vid bedömningstillfället."

Läs mer om hur exteriörbedömningen går till. Länk till SKKs hemsida

Scroll to top