HD-utredningen: Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

Vid Kennelfullmäktige 2017 fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag att tillsätta en utredning avseende höftledsdysplasi, kallad HD-utredningen. Slutrapporten som presenterades 2019 finns publicerad på SKKs hemsida.

Den skriftliga rapporten är på 125 sidor. Här publicerar vi sidorna 29 -30 ur rapporten. Det är utredningens förslag till åtgärder och fortsatt arbete.

SSRK har föreslagit att SKK i samband med en konferens i januari 2021 ska redogöra för hur arbetet fortskrider.

I HD-utredningensgruppen har representanter från ras- och specialklubbar, genetiker och veterinärer ingått:
Agneta Ståhle, ordförande, Eva von Celsing, Kerstin Hansson, Morten Nilsen (fram till 8/2 2018), Erling Strandberg, Gustaf Svensson, John Örvill, Astrid Indrebö, NKK, Katarina Mäki, FKK, Sofia Malm, SKK, Anne Bucksch, SKK, utredningssekrterare, Åke Hedhammar, adjungerad.

Sid 29 och 30    (PDF)

Scroll to top