Några artiklar hämtade från Apportören nr 3, 2020:

 • Nu finns nya föreskrifter för djurskyddet!
 • En bra mentor är guld värd
 • Det kan inte vara sant! (om tjuvparning)
  Läs här
 • FB-R ansvarig skriver bland annat om hur Funktionsbeskrivning Retriever kunnat vara igång trots pandemin.
  Läs här
 • Årets Ungdomsstipendiat Julia Källestedt skriver
  Läs här
Scroll to top