Effekter på SKKs verksamhet och ekonomi av den pågående pandemin

SKKs ordförande Pekka Olson och VD Ulf Uddman skriver: "Vi har nu sex månaders erfarenhet av ett helt nytt läge för SKKs verksamhet med anledning av konsekvenserna från den pågående Corona-pandemin."

Läs en redovisning med huvudfokus på hur SKK påverkas centralt. PDF

Scroll to top