Nu välkomnar vi utländskt deltagande på prov igen

Tidigare beslut fattat av HS angående utländska deltagare på prov i Sverige upphävs med omedelbar verkan.

Huvudstyrelsen fattade beslutet med anledning av Covid-19. Sedan dess har verkligheten förändrats och svenskar kan nu resa till Danmark och tvärtom.

Scroll to top