Kom ihåg 30 september: Sista datum för motioner

Motion som avdelning eller rasklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte (29 - 30 maj 2021) ska skriftligen avlämnas till huvudstyrelsen senast 30 september 2020.

Scroll to top