Utbildningsplan för jaktprovsdomare retriever, tolling och spaniel

Planen reviderad våren 2020.
Läs mer i Apportören nr 3, 2020 (utkommer vecka 37).
Den reviderade planen    PDF

Scroll to top