2020 års Viltspårmästerskap ställs in och Viltspårcup 75 skjuts framåt till hösten 2020/våren 2021

Huvudstyrelsens verkställande utskott har beslutat
att viltspårmästerskapen 2020 ställs in och årets arrangörer får möjlighet att arrangera 2021 istället.

att 75 års jubileums viltspårproven ska fortgå enligt plan när restriktionerna rörande Covid-19 är hävda. De jubileumsspår som blir inställda under våren/sommaren 2020 rekommenderas flyttas till hösten 2020 eller våren 2021.

Viltspårprov, program

Scroll to top