Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

Ett justerat uttalande från SKK angående inställd klubbverksamhet:

SKKs centralstyrelse uttalar att INGEN KLUBBORGANISERAD VERKSAMHET SKA GENOMFÖRAS av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.

Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på SAMMA PLATS och där de närvarande personerna INTE HAR REST DIT FRÅN EN ANNAN DEL AV LANDET eller utlandet.

Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.

KJELL SVENSSON
Tävlings- och Utbildningschef

Scroll to top