2021 års rörliga prov samt jubileumsviltspår och ordinarie prov 

Rörliga prov

Provperiod Avdelning Provplats Klass/er
1 jan - 31 dec Södra Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Västra Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Småland Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Östergötland Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Östra Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Bergslagen Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Värmland Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Dalarna Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Gävleborg Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Västernorrland Inom avd. akl/ökl
1 jan - 31 dec Jämtland/Härjedalen Inom avd. akl/ökl
1 mars - 31 maj Gotland Inom avd. akl/ökl
1 aug - 30 nov Gotland Inom avd. akl/ökl
1 maj - 31 okt Västerbotten Inom avd. akl/ökl
1 maj - 31 okt Norrbotten Inom avd. akl/ökl

Avdelningarnas 75-års jubileumsviltspår 2021

Planering av avdelningarnas 75-års jubileumsspår pågår enligt plan. För att kunna genomföra arrangemangen tas hela tiden hansyn till aktuella Corona-restriktioner. Se vidare respektive avdelnings hemsida.

Avdelning Datum Provplats Klass Anmälan/betalning
Södra Prel. 11:e april Inom avd. ökl Se hemsida
Västra 25:e april Inom avd. ökl Se hemsida
Småland Våren Inom avd. ökl Se hemsida
Östergötland Vånga 25:e juli Inom avd. ökl Se hemsida
Östra Genomfört 2020
Bergslagen 18:e maj Inom avd. ökl Se hemsida
Värmland 12 juli Inom avd. ökl Se hemsida och PDF
Dalarna Genomfört 2020
Gävleborg 2:a maj Inom avd. ökl Se hemsida
Västernorrland 12:e juni Inom avd. ökl Se hemsida
Jämtland/Härjedalen Ej fastställt Inom avd. ökl Se hemsida
Gotland Genomfört 2020
Västerbotten Juni-juli Inom avd. ökl Se hemsida
Norrbotten Inget inplanerat

Avdelningarnas ordinarie viltspårprov och/eller viltspårcup 2021

Planering av avdelningarnas ordinarie viltspårprov/viltspårcuper pågår enligt plan. För att kunna genomföra arrangemangen tas hela tiden hansyn till aktuella Corona-restriktioner. Se vidare respektive avdelnings hemsida.

Avdelning Datum Provplats Klass Anmälan/betalning
Östergötland Östgötacupen Våren Inom avd. Ökl/Avancerat Se hemsida
Östra vårprov 9:e maj Inom avd. Ökl/Avancerat Se hemsida
Östra höstprov 29:e augusti Inom avd. Ökl Se hemsida
Bergslagen 5:e september Inom avd. Ökl/Avancerat Se hemsida
Dalarna Pinncupen 30:e maj Inom avd. Ökl/Avancerat Se hemsida
Dalarna Spånkorgscupen 2-3:e juli Inom avd. Ökl/Avancerat Se hemsida
Gävleborg SM-uttagning 30:e maj Inom avd. Ökl/Avancerat Se hemsida
Gotland vårprov 24:e april Inom avd. Ökl Se hemsida
Gotland höstprov 25:e september Inom avd. Ökl Se hemsida
Västerbotten Maj-juni Inom avd. Ökl Se hemsida
Viltspårmästerskapet 31:a juli - 1:a augusti Sikfors/Piteå Ökl/Avancerat Se hemsida
Scroll to top