För SSRKs avdelningar och rasklubbar

Vi söker lämpliga personer som är intresserad av att utbilda sig till funktionär inom Funktionsbeskrivning Spaniel. Följande roller behövs:

Funktionär. I den här rollen hjälper du till exempel till med att iordningställa momenten ute på dagens bana och/eller att kasta apporter. Du ska ha god social kompetens.

Testledare. Som testledare tar du hand om hundföraren under beskrivningen. Du behöver alltså ha god social kompetens. Du har tidigare tjänstgjort som funktionär och har god kännedom om spanielrasernas jaktliga beteenden.

Beskrivare. Rollen kräver en djupare kunskap om hundars beteende och spanielrasernas olika jaktliga funktion. Som beskrivare har du ansvaret för att beskriva hundens beteende i de olika situationer som inträffar under en FB-S. Du behöver bra ledarskapsegenskaper samt god social kompetens. Du kan fatta beslut i pressade situationer.

Har du frågor? Vill du veta mer? Vill du anmäla ditt intresse?

Hör av dig till fbs@ssrk.se

Scroll to top