När kommer provkalendern att finns i SKK Start?

Under detta år kommer vi att byta anmälningssystem för all vår provverksamhet inom SSRK. De flesta känner nu till att SSRK Prov har gått i graven och att vi nu ska nyttja SKK Start. Det har under 2023 jobbats febrilt för att få igång detta nya system och det är inte helt klart ännu för alla våra verksamheter.

Lägesrapport

Viltspår
Det finns ett fungerande system som har använts i skarp drift sedan våren 2023.

Retrieverprov
Det finns nu ett fungerande system som ska kunna användas för all verksamhet. Smådetaljer kvar att justera. Kan gå i skarp drift våren 2024. Gäller A-prov, B-prov samt WT.

Spanielprov
Testas nu för fullt i testmiljö för att få med alla detaljer. Ska kunna användas under provsäsongen.

Tollingprov
Liknar väldigt mycket retrieverprov vilket gör att vi inte ser problem med att dessa ska kunna använda SKK Start.

FB-R
Funktionsbeskrivning Retriever. Här finns arbete kvar att göra. Bör göras klart våren 2024.

Utbildning påbörjas i början av februari
Det innebär utbildning av personer ute i avdelningar och rasklubbar som ska kunna administrera prov. Denna utbildning är ännu inte gjord vilket i sin tur innebär att det ännu inte finns prov som ligger ute på SKK Start.

Utbildningen kommer att hållas separat för retriever, spaniel, tolling viltspår och FBR.

Sammanfattning
Prov kommer att läggas ut på SKK Start så fort utbildning skett av personer ute i avdelningar och rasklubbar.

Leif Hernefalk
Arbetsgruppen för SKK Start

Scroll to top