När kommer provkalendern att finns i SKK Start?

De flesta känner nu till att SSRK Prov har gått i graven och att vi nu ska nyttja SKK Start. Under 2024 kommer vi att byta anmälningssystem för all vår provverksamhet inom SSRK.

Det har under 2023 jobbats febrilt för att få igång detta nya system och det är inte helt klart ännu för alla våra verksamheter.

Läs en lägesrapport

Scroll to top