Spanielns och retrieverns ursprung, ett arv att förvalta

Att äga en spaniel eller retriever är inte bara glädjen att ha en underbar vän och fantastisk hundras, utan också att förvalta ett arv, en glimt av en svunnen tid - hundhistoria helt enkelt...

För ett par hundra år sedan, någonstans i rasernas begynnelse, fanns en uppgift för varje ras. Vi använde och behövde dem för att jaga småvilt, vilket vi inte klarade lika effektivt och värdigt på egen hand. Raserna formades för en uppgift med hjälp av något vi kan kalla avelsmål. Nogsamt såg dåtidens jägare och godsägare vilka individer som var mer begåvade för uppgifterna än andra. Dessa användes i avel för att stärka och förbättra de egenskaper som krävdes för att få ännu bättre jakthundar. Ur detta hårda och selektiva arbete framstod så småningom de 14 olika raser som klubben representerar idag.

Avelsmålen må ha omtvistats genom åren men egenskaperna hos hundarna finns kvar. Det är just dessa egenskaper som gör våra spaniels och retrievers så fantastiska, så samarbetsvilliga, arbetsglada, vänliga, tåliga och lojala. Egenskaper som SSRK anser är viktiga att värna om.

För trots att spanieln och retrievern idag till största delen används som sällskaps- och familjehundar får vi aldrig släppa kravet på att de ska vara skapta för att utföra det arbete de ursprungligen var avsedda för. Och för att en spaniel eller retriever ska må riktigt bra är det viktigt att just dess jaktliga egenskaper får stimulans.

Inom SSRK finns det möjlighet för den nyblivne hundägaren att lära sig hur man bäst jobbar med sin spaniel eller retriever. Och för den mer erfarne, att dela med sig av sin kunskap.

Utställnings- och jaktprovsverksamheten inom klubben ger goda tillfällen att träffa likasinnade men är också ett viktigt verktyg för avelsverksamheten, ett av verktygen som hjälper oss att hålla linjen mot avelsmålen. Det andra verktyget är gemensam, samlad kunskap och utbyte av erfarenheter. Som medlem har du möjlighet att medverka och påverka att arvet förs vidare. Skriva lite hundhistoria helt enkelt.

Funderar du på att skaffa en spaniel eller retriever?
Beroende på vad du tänker använda din hund till är det av största vikt att du tar reda på hur stamtavlan ser ut på din tilltänkta valp. Ett bra tips är att kontakta olika uppfödare, besöka olika jaktprov, utställningar eller andra prov och tävlingar. Här på klubbens webbplats hittar du även länkar till rasklubbarna och till SSRKs avdelningar samt annan nyttig information som kan vara en hjälp på traven.

Scroll to top