Dags att anmäla deltagare till SSRKs Instruktörsutbildning BAS

Många av SSRKs medlemmar önskar att föreningen ordnar olika typer av kurser och träningar. För att vi i SSRK ska kunna erbjuda mer kurser, behöver vi utbilda fler instruktörer.

SSRK HS och Funktionärsutbildningskommitté inbjuder nu alla SSRK avdelningar, rasklubbar och JIS att anmäla deltagare till en grundläggande instruktörsutbildning.

Deltagaren blir efter genomförd utbildning Diplomerad Instruktör inom SSRK vilket innebär att individen har grundläggande kunskaper i att planera och genomföra en kurs, pedagogik, bemötande av kursdeltagare, grunder kring ”hur lär hund” och grundläggande träning av hundraser som ingår i SSRK.

Målsättningen med diplomeringsutbildningen är att instruktören på egen hand inom avdelningen/rasklubben/JIS ska kunna planera och genomföra valpkurser, nybörjarkurser och introduktionsträffar.

Kursupplägg
Instruktörsutbildning BAS startar 9 augusti 2024. Plats: Kybacka Gård, Valbo
Utbildningen består av två utbildningshelger samt ett antal digitala föreläsningskvällar.

Där emellan förväntas kursdeltagaren genomföra eget arbete på hemorten som redovisas vid sista kurstillfället. Det egna arbetet görs tillsammans med en mentor som utses av avdelningen/ rasklubben/JIS som skickar deltagaren. Teoretiska prov för kommer även att ske under utbildningstiden.

Kostnad
Kostnaden uppgår till ca 15 000 kr/deltagare. I detta ingår utbildningsmateriel, instruktörer och logi och mat under kurshelgerna. Resekostnader ingår inte. Kursen anordnas om deltagarantalet uppgår till minst 6 personer. Kursavgiften blir lägre om fler än 6 personer anmäler sig.

Här på hemsidan finns ett förslag till avtal som avdelningen/rasklubb/JIS kan teckna med en person som skickas, i de fall där avdelningen/rasklubben/JIS betalar utbildningen.    PDF

Mer information
Mer information om instruktörsutbildningar inom SSRK finns att läsa här.

Anmälan
Anmälan av deltagare görs senast den 2024-04-30 till funkutbildning@ssrk.se

Uppge personens namn och adress samt bifoga ett personligt brev från deltagaren där personen berättar kort om vem man är, vilken hundras man har och vad man har för mål med utbildningen.

Avbokning kan göras fram till anmälningstidens slut, därefter är bokningen bindande.

Frågor?
Mejla frågor till funkutbildning@ssrk.se

Scroll to top