Vilket är egentligen sambandet mellan hundfoder och hjärtsjukdom? Vill du bidra till forskningen?

Bakgrunden: För flera decennier sedan beskrevs att katter kunde utveckla sjukdom om de inte fick tillräckligt av taurin i sin kost. När detta samband kunde påvisas började kommersiella producenter av kattfoder komplettera sina foder med taurin och sjukdomarna blev därefter mycket mindre vanliga. Det finns nu bevis för att taurinbrist hos hund, precis som hos katt, kan leda till hjärtsjukdomen DCM.

Vilken betydelse har fodret? Spelar ärftlighet in? De hundar som utvecklar taurinbrist orsakad DCM kan i vissa fall bli fullt återställda om taurinnivåerna normaliseras med taurintillskott i fodret. Detta har gjort att vi ställt oss frågan: Hur är taurinnivåerna i blodet hos olika hundar som utfodras med samma typ av diet och har de olika taurinnivåer någon inverkan på deras hjärtfunktion?

Kostnadsfri undersökning och blodprov i Uppsala
Baserat på vilket foder din hund äter kommer du få möjligheten att kostnadsfritt vara med i studien. Din hund får då genomgå en ultraljudsundersökning av hjärtat för att undersöka struktur och funktion samt EKG för att bedöma hjärtats elektriska aktivitet. Dessutom blodprovstagning för att analysera taurinnivåerna i blodet. Detta utförs vid ett besök på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Kontakt
Veterinärstudent Jonathan Hober, Sveriges Lantbruksuniversitet

Hundfoder och hjärtsjukdom    PDF

Anmälningsformulär

Scroll to top