SKK: Vi måste värna om förtroendet att få jaga fritt under ansvar

Svenska Kennelklubbens policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt antogs av kennelfullmäktiga i oktober 2015. Policyn uttrycker SKKs inställning till och är ett rättesnöre vad gäller ansvaret för jakthundar och för viltet, samt understryker vilken viktig roll jaktproven spelar för aveln.

Till artikeln på SKKs webbplats
Till SKKs jaktpolicy
Under hundförbudstiden    PDF
Utdrag ur lagen samt regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK, SSRKs dispens samt kompletterande information

Scroll to top