Under december 2022 och januari 2023 genomfördes en medlemsundersökning i hela SSRK-organisationen. Sverige, vi har ett resultat!

Syftet med undersökningen är att förstå hur SSRKs avdelningar, SSRKs rasklubbar och JiS samt ungdomsverksamheten kan bli ännu mer relevant, tydligare, ännu bättre samt hur SSRK-organisationen kan få flera medlemmar och att få medlemmar att stanna kvar.

  • Totalt svarade 4944 personer på undersökningen varav 3457 svar kom in via e-postutskick och 1487 svar kom in från den publika svarslänken.
  • Sammanfattningsvis: Det viktigaste för er medlemmar är att vi alla verkar för friska, funktionsdugliga och sunda raser samt att vi utvärderar och tar fram strategier för aveln.
  • Det är viktigt för er att det anordnas aktiviteter i olika dess former och det är främst inom träning/kurser/jaktprov/tävlingar/utställningar och viltspår ni deltar.
  • Tyvärr känner sig 30 % inte inkluderad i SSRK-organisationen och 20 % känner sig inte väl mottagna. Detta måste vi alla ta till oss och försöka förändra.
  • 40 % av de som svarat på enkäten har varit medlemmar i mer än 10 år och nästan 90 % är över 40 år. Detta gör att vi verkligen behöver fundera på föryngringen, det vill säga organisationens framtid.

Vad händer nu? Enkäten har bearbetats av arbetsgruppen Vårt medlemskap och det har utförts grupparbete kring enkätsvaren på årets funktionärsträff.

Resultaten från analyserna hanteras i en handlingsplan som kommer att presenteras på SSRKs Fullmäktige i maj 2023.
Varje avdelning och rasklubb har fått resultaten från deras medlemmars svar för att kunna analysera och hantera vidare.

Enkäten i dess helhet samt några fördjupade analyser kring inkludering/mottagande samt fritextsvarsanalys hittar ni här.

Medlemsundersökning, totalrapport    PDF

Fördjupande analys, alla    Excel    PDF
Fördjupande analys, inkludering    Excel    PDF
Fördjupande analys, mottagande    Excel    PDF

Scroll to top