SSRKs samarbetspartner inbjuder till Fältvandring med Svenska Jägareförbundet Fältvilt.

Onsdag 24 augusti. Bosgården Hornborga.

Passa på och gå Fältvandring med Fältviltsansvarig Jaktvårdskonsulent Karl-Johan!

Under fältvandringen får vi lyssna på Karl-Johan och vi får bland annat se och höra om:

  • Häcknings-, kyckling- och vinterbiotoper.
  • Tips om utsättning av fältfågel
  • Bruksanpassningar och ekosystemtjänster för biologiska mångfald som vi utnyttjar, bevarar och använder på ett hållbart sätt för oss och för vår framtid.

Läs mer och anmäl dig!

Scroll to top