Information till SKKs klubbar 3 januari

Informationen gäller: Dispenser för klubbverksamheten. Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK delegerat huvudmannaskapet till en special- eller verksamhetsklubb. Utställning-, prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK centralt innehar huvudmannaskapet.

Läs informationen här
Informationen som PDF

Scroll to top