SKK har publicerat Utställnings- och championatreglerna för perioden 2022 – 2026

Nuvarande regler gäller fram till årsskiftet.

Allmänna regler
Reglerna börjar med Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Här är det inga nytt i sak utan endast redaktionella ändringar i form av förtydliganden, omstrukturering och strykningar av text som inte är längre aktuell.

Utställningsregler
I utställningsreglerna har också en del redaktionella ändringar gjorts för att göra dem tydligare.

Ett tillägg som gjorts är att hund som är mentalt otypisk ska tilldelas priset Disqualified. Tidigare gällde skrivningen endast exteriört otypiska hundar.

Fler förändringar är att arrangör av utställning kan välja att arrangera finaltävling för dagens bästa junior och dagens bästa avelsgrupp.

Priset Cannot be judged ska nu förkortas CBJ och inte som tidigare KEP.

Championatregler
I championatreglerna och särbestämmelserna är det en mängd större och mindre ändringar och justeringar gjorda.

Flera raser har fått ändringar och tillägg gällande vilka provmeriter som krävs för att kunna delta i bruks-/jaktklass och erhålla svenskt utställningschampionat.

Några raser har fått krav på provmerit för att kunna erhålla certifikat på utställning. Vissa justeringar har skett av meritkraven för olika sorters arbetsprovschampionat.

Ett antal nya championat införs som till exempel Svensk noseworkchampion, Svensk vallprovschampion och Svensk skyddsprovschampion.

Även samlingen av olika beteckningar har utökats med till exempel Nosework 1-3 (NW 1-3), International Herding Trial 1-3 (IHT 1-3) och Herding Working Test (HWT).

Utställnings- och championatregler 2022 – 2026    PDF

 

Scroll to top