Jaktprovsregler A-prov och B-prov och poängberäkning Retrievermästerskapet

Jaktprovsregler A-prov och B-prov (2022-01-01 -- 2026-12-31) antagna av SKK (JhK).

Retrievermästerskapet, poängberäkning. Specialregler för 2021 års mästerskap.

Retrievermästerskapet, poängberäkning. Allmänna regler från och med 2022.

Se Dokument, Retrieverjaktprov

Scroll to top