Verksamheter med fler än åtta ställs in resten av året

Med anledning av regeringens nya förbud kring allmänna sammankomster och Svenska Kennelklubbens uttalande ställer Svenska spaniel- och retrieverklubben (SSRK) in all prov- och tävlingsverksamhet från och med 24 november till och med 31 december där fler än åtta person ämnar delta (funktionärer inkluderade). Vidare avråder SSRK från all verksamhet som bygger på fysiska träffar i våra rasklubbar och avdelningar.

Huvudstyrelsen anser att de förbud och restriktioner som nu råder i Sverige är tydliga och de medger inga undantag. Inga allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Svenska Kennelklubben har meddelat att inom klubbverksamheten ska även funktionärer räknas in i detta antal.

Motivet för detta förbud är att smittspridningen av Covid-19 har ökat kraftigt och situationen i Sverige är mycket allvarlig. Lokala restriktioner har utfärdats och allmänna råd uppmanar till att bara träffa den närmaste familjen.

Under dessa tuffa förhållanden som nu råder har SSRKs huvudstyrelse beslutat att från och med den 24 november till 31 december ställa in all officiell och inofficiell prov- och tävlingsverksamhet där fler än åtta person deltar.

Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över nyår.

Nu gäller det att vi tillsammans kraftsamlar, följer förbud och restriktioner samt att vi värnar om våra medlemmar så att vi står beredda dra igång verksamheten med full kraft våren 2021.

Caroline Hagström
Vice ordförande, huvudstyrelsen
Svenska spaniel och retrieverklubben

Scroll to top