Nystart för utvecklingen av nästa generation av SSRK Prov

Under tiden som utvecklingen sker kommer det nuvarande systemet fungera på samma sätt som tidigare.

SSRK använder sedan 2013 det webbaserade anmälningssystemet SSRK Prov, som bygger på SBK Tävling.

SBK har, i samråd med SSRK, sedan något år drivit utvecklingen av en helt ny generation av systemet. För ett drygt år sedan fick detta arbete pausas på grund av oenigheter med den anbudsvinnande leverantören.

SBKs förbundsstyrelse har nu beslutat att gå vidare med utveckling tillsammans med befintlig leverantör.

Arbetet kommer att innebära stora förändringar där det befintliga systemet i stora delar byggs om för att kunna anpassas till ett modernt och flexibelt upplägg. I den första fasen kommer arrangörernas administratörssidor att utvecklas och förbättras.

Under utvecklingsprocessen kommer SSRK Provs front också att få ett nytt utseende och förbättrad användarupplevelse.

I den arbetsgrupp, som bildades av SSRK, för att vara med i utvecklingen av den nya generationen ingår:

Biggan Elofsson och Yvonne Schwermer-Herngren med erfarenheter från spanielproven.
Hans Westblad och Berth Nilsson från retrieversidan.
Emma Nilbrink och Sverker Haraldsson från tollingen.

Har du förslag eller tankar om vad som behövs i den nya generationen av SSRK Prov får du gärna kontakta någon av oss. Vill du mejla är adressen tollingjakt@ssrk.se.

 

Scroll to top