Uppdaterad information om Covid-19: Klubbverksamhet – från och med 1 juni

Från och med den 1 juni har SKK justerat sina restriktioner, som gäller tillsvidare, enligt nedan:
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras
1. Riskanalys ska genomföras. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang

2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.

3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.

4. Undvik resor till andra delar av landet. En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.

5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas gällande:
a. Avstånd
b. Personer ur riskgrupper ska inte delta Personer med hög ålder ( > 70 år) i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
c. Goda möjligheter till handhygien.

6. Nationella mästerskap bör inte genomföras.

Läs hela dokumentet. PDF

Scroll to top