SSRKs huvudstyrelse tagit en rad beslut med anledning av SKKs uppdaterade beslut rörande Covid-19

Vad gäller för Retrieverjaktprov (A-, B- och C-prov)?
Vad gäller för Tollingjaktprov?
Vad gäller för Spanieljaktprov?
Vad gäller för Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)?
Vad gäller för Viltspår?
Vad gäller för Utställning?
Vad gäller för Mästerskap (nationella, internationella och rasmästerskap)?
Vad gäller för Kursverksamhet?

Läs om SKKs och SSRKs beslut: PDF (texten uppdaterad 2020-05-12)

Scroll to top