Team Sweden segrade i Danmark

Internationellt WT för lag på Brahetrolleborg. Stort grattis till segrarna Karin Thunander och SE J(J)CH Streamlight's Choice Who's Charlie, Per Anders Norling och SE J(J)CH Hedgehog's Cashmir, Benny Steen och SE J(j)CH Stenhöjgårds Frank, Veronica Hansson-Steen och Carmal's K's Joyride samt Mirjam Axner (lagledare).

Scroll to top