Nu ställs SKKs klubbverksamhet in (och därmed SSRKs)

SKKs centralstyrelse har beslutat att all klubborganiserad verksamhet inom SKK-organisationen ska ställas in till och med den 31 maj. Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samlas utomhus och deltagarna inte har rest dit från andra delar av landet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Mejl till SSRKs avdelningar och rasklubbar: Åtgärder mot spridning av coronaviruset

I och med den rådande situationen är det allas skyldighet att försöka minska smittspridningen av covid-19.

SSRKs huvudstyrelse uppmanar därför SSRKs avdelningar och rasklubbar att ställa in utställningar och större prov/tävlingar så som WT, där åtgärder mot spridning är svåra att införa och som äger rum senast 30:e april 2020.

Alla övriga kommande aktiviteter, såväl jaktprov, viltspårprov, funktionsbeskrivningar och kurser, ska avdelningen/rasklubben riskbedöma enligt nedan innan beslut fattas om aktiviteten ska ställas in, senareläggas eller utföras enligt plan.

Beslutet ska ske i samråd med domare, beskrivare och övriga funktionärer. Kan inte de riskreducerande åtgärderna vidtas bör aktiviteten ställs in.

Läs hela mejlet.

Posts navigation

1 2 3 23 24 25 26 27 28 29 30
Scroll to top