Vilka vill representera Sverige i Skinners World Cup Retriever Event 11 – 12 maj i Newbury, England?

Ett lag med fyra ekipage är inbjudna att representera Sverige i Skinners World Cup Retriever 2024. Tävlingen är inofficiell. Laget får själv ansvara för alla kostnader, såsom anmälningsavgift, hotell, resa etc.

Intresseanmälan
Intresseanmälan med en kort presentation av dig och din hund (ev. helt lag) samt sista två års prestationer skickas senast 15 mars till karin.thunander@telia.com

Vill du veta mer?
För närmare information om tävlingen avgifter hotell etc., hör av dig till Karin. Uttagningen sker i samråd mellan RJK och Karin.

Scroll to top