IWT arrangeras 8 – 9 juni i Tyskland. Två uttagningstävlingar:

Boka in SSRK Södra 14 april och SSRK Östra 4 maj. Mer info om IWT kommer här på hemsidan. Inga andra internationella lagtävlingar finns i dagsläget planerade.

Tre lag
Sverige kan anmäla tre lag bestående av tre ekipage till IWT. SSRK HS sponsrar med anmälningsavgiften, i vilken det brukar ingå vissa måltider. Övriga utgifter betalas av respektive lagdeltagare.

Uttagningstävlingarna
Två uttagningstävlingar kommer att genomföras, en i Södra avdelningen 14 april och en i Östra avdelningen 4 maj. Separata annonser kommer från respektive arrangör.

Hur görs uttagningen?
Lagets högsta placering på någon av tävlingarna räknas. Startar laget på båda tävlingarna räknas lagets högsta placering. Om två lag har samma högsta placering särskiljs de genom lagets högsta poäng. Om lagen fortfarande inte kan särskiljas används lottdragning. Ansvariga för uttagningen är RJK tillsammans med Arbetsgruppen för WT Retriever.

Anmälan
Sista anmälningsdag för lagen är 5 maj. Anmälan, inkluderat åberopade resultat, fullständiga uppgifter på i lagen ingående hundar tillsammans med kontaktuppgifter till förare och en utsedd lagledare, görs via mail till wt@ssrk.se.

Free Teams
Sista anmälningsdag för eventuella ”Free teams” är 12 maj och görs direkt till DRC (Tyska Retrieverklubben).

Frågor?
Kontakta Arbetsgruppen för WT Retriever via mejl wt@ssrk.se eller mobil (Anna-Lena Wendt) 0709606315.

SSRK
Arbetsgruppen för WT retriever

Scroll to top