Information om SKK Start: Framtidens anmälningssystem är snart här …

SKK Start är namnet på SSRKs nästa anmälningssystem. Det kommer att ersätta SSRK Prov och vara heltäckande för alla de prov, beskrivningar och tävlingsformer som finns inom SSRK. Det ska således täcka viltspår, retrieververksamheterna, spaniel- och tollingproven och även klara av Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) och framledes Funktionsbeskrivning Spaniel (FB-S).

Det finns en av SSRK HS utsedd arbetsgrupp som arbetar med framtagandet av SKK Start. Denna arbetsgrupp har representanter från de olika grenarna och leds av Leif Hernefalk.

Viltspår är sedan våren 2023 i skarp drift och finns nu tillgängligt för hela SSRK. Det går nu att planera, utföra och bedöma viltspårprov och även skicka in resultat digitalt. Vad gäller viltspår har avdelningen i Dalarna mest kunskap och erfarenhet. Vänd er gärna dit för frågor.

Arbetsgruppen vad gäller retriever inom SSRK (Leif Hernefalk, Berth Nilsson och Hans Westblad) har startat detta projekt med att införliva Working Test som nummer ett för retrieverjakt.

Efter Working Test har körts igång så kommer övriga provformer i rask takt att betas av i vår prioriteringslista. Således A- och B-prov inkl. Mock Trial. Noteras ska att mycket av grundarbetet görs för att övriga provformer ska kunna läggas in. Efter retriever ska således spaniel, tolling och FBR införlivas.

SKK och det företag, Smoothcomp, som skapar detta system har tillsammans med SSRK haft samtal och möten månadsvis och/eller veckovis för att färdigställa ett system som fungerar mot de tankar/specifikationer och önskemål vi haft för ett framtida system.

SKK och Smoothcomp har bland annat varit på studiebesök på Unghundsderbyt i Nordvik för att få mer input och förståelse för systemets hantering och användning. Vi har under hösten gjort figurerade prov för att testa systemet och identifiera problem. Vi har avverkat två stycken fullskaliga tester och planerar nu den tredje.

Hur många tester vi kommer att genomföra beror som många förstår på hur det går och när vi känner oss redo enligt vår tidsplan. Målet är att SKK start är klart inför kommande prov- och tävlingsverksamhet.

Det kommer att skapas utbildningstillfällen och handledning för SSRKs olika användningsnivåer och detta kommer att slussas ut under hösten vintern 2023-2024.

En mindre Superadministratörsgrupp av medlemmar inom SSRK kommer att skapas och den kommer att utbilda arrangörer/domare och sist men inte minst användare. Utbildningen och/eller informationen kommer att ske på olika sätt och nivåer.

I huvudsak kommer att det att finnas två nivåer av administratörer:

  • En superadministratörsgrupp inom varje gren (viltspår, retriever, spaniel, tolling, FBR, FBS)
  • En administratörsgrupp inom varje avdelning/rasklubb. Här kommer respektive avdelning/rasklubb själva få välja vem/vilka som ska utbildas och ha möjlighet att lägga upp prov etc.

Som första steg i SKK Start för samtliga medlemmar är att skapa ett konto på SKK Start och ha en fungerande mailadress.

Vi återkommer självklart med mer information under hösten.

Vid pennan
Leif Hernefalk
Arbetsgruppen för SKK Start

Texten ovan som PDF

Scroll to top