Uppdaterad information från SSRKs huvudstyrelse om den afrikanska svinpesten

"Med anledning av den afrikanska svinpesten har SSRK huvudstyrelse på sitt senaste styrelsemöte beslutat att samtliga SSRKs aktiviteter inom avlysta områden ska ställas in tills vidare.

Det är av största vikt att följa SVA och Jordbruksverkets restriktioner så att vi människor inte ska sprida smittan vidare via skor, redskap, bilar eller via våra hundar. Håll er uppdaterade om rekommendationer från SVA och Jordbruksverket.

Huvudstyrelsen följer utvecklingen av den afrikanska svinpesten i Sverige och kommer att vid behov att fatta ytterligare beslut rörande vår verksamhet."

Ett förtydligande: En medlem som kommer från den smittade zonen kan inte utestängas från SSRK-aktiviteter i övriga landet. Det kan ske först om någon myndighet fattar beslut om den typen av restriktioner.

Scroll to top