Är handikapphjälpmedel tillåtna på retrieverjaktprov?

I Anvisningar för hundförare står det: "Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtna." Förtydligande: Observera att detta inte innefattar handikapphjälpmedel, till exempel en krycka, som föraren otvetydigt behöver för att kunna ta sig fram i provmarken. Fästinghalsband ska tas av.

Förtydligandet har hittills gällt A- och B-prov. Nu gäller det med omedelbar verkan även Working Test och Mock Trial.

Scroll to top